Drift idag

Gården ägs och drivs av Nils Posse med familj. Här bedrivs ett modernt skogs- och lantbruk med en totalareal på c:a 2800 ha.

Skogen, som drabbades hårt av stormarna Gudrun 2005 och Per 2007, är huvudverksamheten på c:a 2300 ha. Återställningsarbetena är avslutade. Skogen är nu certifierad och vi har höga produktionsmål kombinerat med god produktion av viltfoder och ökad andel lövskog.

Jordbruks- och betesmarkerna brukas av fyra arrendatorer varav tre med betesdjur.

På gården finns två vattenkraftverk som producerar grön el som säljs ut på nätet. Med nya miljötillstånd anlades ett omlöp för fri fiskpassage 2020.  En stor bergtäkt drivs i Skanskas regi. Räppe Såg & Hyvleri säljer trä och byggvaror (tfn 0470-690 80). Växjöortens Fältrittklubb (VFK) bedriver ridverksamhet i Bergunda. Växjö Jaktskytteklubb erbjuder stort utbud på skytteträning också i Bergunda. Vi arrenderar ut tomter och byggnader, hyr ut bostäder samt fest- och konferenslokaler. Varje år, på 3:e advent, arrangeras en liten mysig julmarknad.

Verksamheten drivs genom driftsbolaget Bergqvara Gård AB.

I ett av kulturhusen i gårdscentrat finns Café Gammeldags. Telefon: 072-161 52 51

Ruinen: P g a länsstyrelsens beslut är ruinen EJ öppen för besökare. Vid frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.

ÖPPETTIDER

P g a länsstyrelsens beslut är ruinen EJ öppen för besökare. Vid frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.