Historik

Bergqvara omnämns som gods i första hälften av 1300-talet. Släkten Trolle övertog godset under 1400-talet och Arvid Trolle byggde på 1470-talet Bergqvara stenhus. En mäktig byggnad sex våningar hög, koppartak och hängtorn i alla fyra hörnen. Detta utgjorde centrum för Trolles enorma jordinnehav, norra Europas största godskomplex i privat ägo, med över 1000 gårdar.

Under Dackefejden utkämpades strider mellan Dackes bondehär och kungens män under ledning av Ture Trolle. Stenhuset intogs aldrig men brandskattades två gånger. Godset drogs in till kronan och förlänades 1603 till Carl Carlsson Gyllenhielm som startade järnbruk på Huseby.

1732 såldes Bergqvara till majoren och friherren Carl von Otter för 45 000 daler silvermynt. Han finansierade med att plocka ner och sälja koppartaket och gjorde därmed stenhuset till ruin som står här än idag. Sondottern Katarina Charlotta gifte sig med greve Arvid Erik Posse och övertog gården 1781.

Dagens huvudbyggnad i gustaviansk stil uppfördes 1794 av Arvid Erik. Sonsonen Knut gjorde sig känd i slutet av 1800-talet med att sänka sjöar och vinna mark för nyodling.

Kvarnverksamhet har bedrivits från 1300-talet fram till 1963. Detta för att vinna kraft ur det rinnande vattnet vid Örsled, Otterströmmen i Helige å (Mörrumsån). Kvarnen är Kronobergs läns största kvarnbyggnad och fasad och tak renoverades antikvariskt 2008. Räppe Stärkelsefabrik byggdes på 1860-talet på initiativ från Bergqvara. Bl a tillverkades sagogryn ”Räppes röda”. Fabriken revs 2019 och 160-årig industrihistoria gick i graven.

Idag är godset ett modernt jord- och skogsbruksföretag på ca 2800 hektar som ägs och drivs av Nils Posse med familj.

P g a länsstyrelsens beslut är ruinen EJ öppen för besökare. Vid frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.

ÖPPETTIDER

P g a länsstyrelsens beslut är ruinen EJ öppen för besökare. Vid frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län.